نوشته‌ها

سنت پترزبورگ را میتوان زیباترین شهردنیا نامید این شهر بعد از شهر مسکو پایتخت روسیه بیشترین مراکز آموزشی را دارد.

این شهر در مراکز تجاری،تفریحی،علمی و فرهنگی زبانزد عام و خاص است.در ساخت شهر سنت پترزبورگ معماری خاصی بکار رفته است.

این شهر دارای کهن ترین کتابخانه روسیه با دارا بودن هفت میلیون جلد کتاب است.

از بهترین و مهم ترین دانشگاه های سنت پترزبورگ میتوان به دانشگاه ایالتی سنت پترزبورگ اشاره کرد.سنت پترزبورگ از بهترین شهرهای دانشجویی روسیه است.