نوشته‌ها

بورسیه تحصیلی پلی تکنیک تورین ایتالیا
هر ساله، دانشگاه پلی تکنیک میلان (Politico DI Milan) تعدادی از بورسیه های تحصیلی مبتنی بر شایستگی را به با استعدا ترین متقاضیان بین المللی که برای برنامه کارشناسی ارشد پذیرفته شده اند، اعطا می کند. دانشجویانی که بورسیه تحصیلی را دریافت می کنند، فقط باید یک هزینه اداری را در حدود 160 یورو پرداخت کنند.
سیم بندی این بورسیه های تحصیلی به شکل زیر می باشد: حداکثر 24 بورسیه تحصیلی طلایی به ارزش 5000 یورو در هر سال مهمتر از همه اینکه، دانشجویانی که این بورسیه ها را دریافت می کنند از پرداخت کل شهریه معاف می شوند.