نوشته‌ها

در باب تحصیل کارشناسی ارشد در دانمارک فقط براساس نتیجه آزمون صلاحیت خود (یک دوره متوسطه عالی) ارزیابی می شوید. میانگین نمره درجه شما (GPA).

شما باید مدرک خود را در optagelse.dk آپلود کنید. موسسه آموزشی ، GPA شما را به مقیاس درجه بندی 7 امتیاز دانمارک تبدیل می کند تا بتواند معدل شما را با معیار متقاضیان دانمارکی مقایسه کند.

این امر مستلزم آن است که امتحان دبیرستان شما با یک امتحان دبیرستان دانمارک برابر باشد.