نوشته‌ها

نروژ در زمینه تحصیلات تکمیلی بهترین گزینه است بخصوص برای دانشجویان غیر اتحادیه اروپا. نروژ یک کشور صنعتی و آینده نگر در زمینه تولید علم است که تعداد بیشماری از تجار ، گردشگران و دانشجویان را به خود جذب می کند. کسانی که دکتری خود را در نروژ انتخاب می کنند می توانند ازبرنامه هایی که دانشگاه های این کشور ارائه می دهند استفاده کنند.