نوشته‌ها

هر کشوری قوانین خاص خود را در مورد ازدواج شهروندان خود با شخص دیگری از کشورهای دیگر دارد.

در مرحله ی اول شما باید به مقامات اتریشی نشان دهید که در حال حاضر با هیچ کس دیگری ازدواج نکرده اند – یا هرگز ازدواج نکرده اید یا طلاق شما ثبت نهایی شده است – هویت شما اثبات شده است ، و هرگز مرتکب جرمی در اتریش نشده اید. این کار با ارائه اسناد مختلفی انجام میگیرد یا از طریق سفارت اتریش .