نوشته‌ها

دانشگاه های جهانی روسیه نزدیک به 60 سال است که بیش از 160000 فارغ التحصیل بین المللی از سراسر جهان، یک خانه آکادمیک فراهم کرده اند و این امکان را برای آنها فراهم کرده است که به عنوان رهبر در بخش خصوصی و دولتی در سطح جهانی شکوفا شوند.

علاوه بر این ، دانشگاه های برتر روسیه ارتباط نزدیکی با مراکز آموزشی پیشرو در جهان ، در سراسر اروپا ، آسیا ، آمریکا و آفریقا دارند.

آنها افتخار می کنند که تمرکز جهانی داشته باشند و محلی برای دانشجویان جهانی باشند.وجود همچین دانشگاه های میتواند از دلایل تحصیل در روسیه باشد.