نوشته‌ها

تحصیل در اوترخت

اگر به دنبال تحصیل در اوترخت درمقطع کارشناسی هستید، این امکان را دارید از دوره های پزشکی و علوم دارویی ، اقتصاد ، مطالعات محیط زیست و علم انسانی ، حقوق ، ادبیات ، علوم هسته ای و مطالعات کاربردی استفاده کنید.