نوشته‌ها

تحصیل در تیلبورگ

برنامه های تحصیل در تیلبورگ در مقطع لیسانس در رشته هایی مانند اقتصاد ، حقوق بین الملل و تجارت ، فرهنگ آنلاین ، علوم محیط زیست و مهندسی ، مدیریت مالی ، هنرهای نمایشی و موارد دیگر وجود دارد.

همچنین می توانید دوره های کوتاه مدت دانشگاه را پیدا کنید که به جای چهار سال دو سال ادامه یابد و منجر به لیسانس تحقیقات پزشکی ، بیوتکنولوژی یا علوم محیطی شود.