نوشته‌ها

یکی از پنج دلیل برای تحصیل در لهستان اینست که این کشور بیش از 1.1 میلیون دانشجو در لهستان و تقریباً در 400 دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

آنچه حتی بیشتر از همه قابل توجه است بیشتر برنامه ها به دو زبان لهستانی و انگلیسی ارائه می شود ، از این گذشته ، صدها زبان وجود دارد که در اینجا تدریس می شود.

دانشکده های هنری و همچنین دانشکده های علوم انسانی و پلی تکنیک بسیار بیشتر وجود دارد که همه آنها مجهز به آزمایشگاه های ایده آل و فوق العاده رایانه هستند.