نوشته‌ها

7 دلیل برای تحصیل پزشکی در سنگاپور

7 دلیل برای تحصیل پزشکی در سنگاپور
7 دلیل اینکه چرا باید پزشکی را در سنگاپور مطالعه کنید

اگرچه ممکن است سنگاپور کوچک باشد ، اما سنگاپور شهرت زیادی برای آموزش و تحقیقات پزشکی در سطح جهانی دارد. از یادگیری با روشهای نوین تدریس ، گرفته تا تحت آموزش قرار گرفتن در دانشکده بالینی و تحقیقاتی با کیفیت ، پزشکی یکی از رشته های برتر دانشگاهی سنگاپور است.

پیشرفت سریع سنگاپور در طول یک نسل ، آن را به مرکز رشد و تعالی آموزش و پرورش تبدیل کرده است که کیفیت زندگی را ارائه می دهد که رقابت با آن سخت است.

بهترین های شرق در آموزش پزشکی با غرب دیدار می کنند