نوشته‌ها

در واقع ، تحصیل پزشکی در فرانسه یک فرصت مهم برای همه دانشجویان این تخصص است. بدیهی است که فرانسه سالانه بیش از 18000 دانشجو و از ملیت های مختلف مقصد واقعی را نشان می دهد.

علاوه بر این ، تحصیل پزشکی در دانشگاه های فرانسه با کاربرد عملی و همچنین مطالعه نظری انجام می شود.