نوشته‌ها

میزان درآمد در روسیه به طور معمول در هر ماه حدود 104،000 روبل است. حقوق ماهیانه حداقل 26200 روبل و حداکثر آن 463،000روبل است.

این میانگین حقوق ماهیانه شامل مسکن ، حمل و نقل و سایر مزایا است. حقوق بین شغل های مختلف بسیار متفاوت است.