نوشته‌ها

این دانشگاه که در سال 1907 تأسیس شده است. دانشگاه ساسکاچوان یکی از برترین دانشگاه های تحقیقاتی کانادا (بر اساس تعداد صندلی های تحقیقاتی کانادا) و جزء 15 ام دانشگاه معتبر تحقیقاتی در کانادا است.