نوشته‌ها

دانشگاه فنی بمبئی یا به اختصار دانشگاه IITB،  این دانشگاه دومین موسسه فناوری کشور هند است که به عنوان یکی از مؤسسات ملی مهم در زمینه تحقیق و پژوهش در زمینه مهندسی شناخته می‌شود.

بر طبق در رتبه‌بندی QS جهانی دانشگاه‌ها در سال ۲۰۱۵ رتبه کلی بین‌المللی آی‌آی‌تی بمبئی در سطح جهان ۲۰۲ و ۴۶ میان موسسات آسیایی است. در رتبه‌بندی مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های جهان توسط تایمز در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ رتبه آی‌آی‌تی بمبئی در بالای رتبه ۴۰۰ قرار دارد.