نوشته‌ها

دانشگاه فنی بمبئی

دانشگاه فنی بمبئی یا به اختصار دانشگاه IITB،  این دانشگاه دومین موسسه فناوری کشور هند است که به عنوان یکی از مؤسسات ملی مهم در زمینه تحقیق و پژوهش در زمینه مهندسی شناخته می‌شود.

بر طبق در رتبه‌بندی QS جهانی دانشگاه‌ها در سال ۲۰۱۵ رتبه کلی بین‌المللی آی‌آی‌تی بمبئی در سطح جهان ۲۰۲ و ۴۶ میان موسسات آسیایی است. در رتبه‌بندی مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های جهان توسط تایمز در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ رتبه آی‌آی‌تی بمبئی در بالای رتبه ۴۰۰ قرار دارد.