نوشته‌ها

تحصیل در دن هاگ

اکثر دانشگاه های دن هاگ برنامه های لیسانس و کارشناسی ارشد را به متقاضیان تحصیل در دن هاگ ارائه می دهند و فقط چند موسسه دوره های دکترا را ارائه می دهند.دورها بیشتر به حوزه های : جهانی سازی و مطالعات اجتماعی ، محیط زیست و جمعیت ، بازارهای نوظهور ، هنرها اختصاص می یابد.