نوشته‌ها

همه ساله بسیاری از خارجی ها در استرالیا به عنوان سرمایه گذار ملک، زمین خریداری می کنند. برای شهروندان خارجی در استرالیا خرید خانه محدودیت هایی  دارد که می تواند بسته به ویزا و وضعیت اقامت شما متفاوت باشد.