نوشته‌ها

ویزای کار ایسلند مبتنی بر کمبود نیروی کار ممکن است زمانی صادر شود که کارمندان در بازار کار ایسلند یا در کشورهای عضو EEA / EFTA یا جزایر فارو پیدا نشود.

برای ورزشکارانی که در یک باشگاه ورزشی تحت پوشش انجمن ملی المپیک و ورزش ایسلند مشغول به کار هستند ، می توان اجازه اقامت اعطا کرد.

وب سایت این انجمن شامل کلیه سازمانهای عضو آن است . در ادامه الزامات دریافت مجوز کار را در وب سایت اداره کار مشاهده کنید .

ویزای شینگن ایسلند{ترانزیت}

این ویزا برای افرادی صادر میشود که برای رسیدن به کشور مقصدشان نیاز به توقف در فرودگاه های ایسلند هستند صادر میشود.دارنده این ویزا حق خروج از محدوده فرودگاهی را ندارد.

ویزای شینگن ایسلند{کوتاه مدت}

مدت اعتبار این نوع ویزا 90روز است.و برای کسانی که برای دیدن خانواده،دوست و یا دیدن جاذبه های توریستی قصد رفتن به ایسلند را دارند صادر میشود.

ویزای شینگن ایسلند{بلند مدت}

مدت اعتبار این ویزا بیشتر از 90 روز است.این ویزا برای دانشجویانی که قصد تحصیل بیشتر از یک سال،و یا اهداف دیگری دارند با ارائه مدارک خاص خود صادر میشود.

ویزای شینگن ایسلند{تجاری}

این ویزا برای تجار و بازرگانانی که قصد مراودات تجاری در ایسلند را دارند صادر میشود.