نوشته‌ها

شاید برای بسیاری از دوستان عزیز این سوالی پیش آمده باشد که قیمت ملک در ترکیه چه مقدار است ؟

قیمت یک واحد آپارتمانی به پول ایران در ترکیه چقدر میباشد؟

مهمترین دلیل تمایل ایرانیان و اتباع دیگر کشورهای خارجی برای خریداری ملک در ترکیه، اخذ اقامت ترکیه می باشد.

به این دلیل که با خرید ملک با در کشور ترکیه و یا اجاره نمودن ملکی در ترکیه ، شخص می تواند اقامت کشور ترکیه را دریافت نماید. از همین رو ایرانیان زیادی در جستجوی اطلاعات در مورد نحوه خرید خانه و قیمت خانه در ترکیه هستند.