نوشته‌ها

متوسط حقوق در ترکیه به طور معمول حدود 7830لیر در ماه است.اما باید گفت حداقل ترین حقوق در ترکیه 1980لیر،و بیشترین حقوق 35000لیر در ماه است.

این میانگین حقوق ماهیانه شامل مسکن ، حمل و نقل و سایر مزایا است. حقوق بین شغل های مختلف بسیار متفاوت است.