نوشته‌ها

شهروندان کشورهای که با کشور روسیه منافع مشترک دارند نیاز به دریافت ویزای کاری روسیه  ندارند.بعد از لغو روادید میان ایران و روسیه دیگر شهروندان ایرانی میتوانند بدون گرفتن هر گونه ویزا برای کاری تجاری و سفرهای توریستی به روسیه سفر کنند.

البته در این سفرها  شما نمیتوانید کار کنید.ولی میتوانید موقعیت کاری برای خود پیدا کنید. و بعد از آن با گرفتن پیشنهاد کاری از طرف کارفرما و یا شرکت میتوانید به ایران برگردید و از سفارت روسیه در تهران تقاضای ویزای کار کنید.