نوشته‌ها

نظام آموزشی هند
یکی از بهترین امتیازات سیستم آموزش هند ارزان بودن آن است. بر خلاف سایر کشورهای توسعه یافته جهان ، دانش در اینجا با اقتصاد محصور است و هر دانشجویی که مایل به کشف منابع فراوان آموزش در کشور باشد می تواند این کار را بدون صرف هزینه های گزاف انجام دهد.

مزایای آموزش هند
افراد کمتر بیکار هستند و برخی از آنها حتی خود اشتغالی نیز دارند. یکی از بهترین موارد مثبت این است که کار کودکان تا حد زیادی کاهش یافته است. همچنین سیستم های رزرواسیون برای افراد محروم اجتماعی در دسترس است.

آموزش ابتدایی و متوسطه در هند