نوشته‌ها

ولت چین برای کسانی  ویزای کار چین  را صادر میکند که در شرکتی در چین استخدام شده و یا از طرف شرکت و یا کارفرمایی دعوتنامه کاری داشته باشد.شغل بیشتر چینی ها کشاورزی است.اگر قصد کارکردن در چین را دارید فقط میتوانید از طریق ویزای کار اقدام کنید.

قانون چین به نحوی است که شما نمیتوانید اول ویزای تحصیلی گرفته و بعد آن را تغییر دهید، و یا حتی حین تحصیل شما اجازه کارکردن نخواهید داشت.اگر شما موفق به گرفتن ویزای کار چین شدید به مدت 3ماه فرصت دارید به این کشور بروید.

و وقتی که وارد خاک چین شودید30روز فرصت دارید خود را به اداره امنیت عمومی معرفی و ثبت نام کنید.

مدت اعتبار ویزای کار چین سه ساله است و دارند آن میتواند ویزای خود را مجدد تا 3سال دیگر تمدید کند.

توجه داشته باشید اگر ویزای دانشجویی چین را بگیرید تحت هیچ شرایطی نباید مشغول به کار شوید در غیر این صورت دولت چین برخورد شدیدی با دانشجو میکند