نوشته‌ها

ویزای شینگن فرانسه

ویزای شینگن فرانسه{کوتاه مدت}: این نوع ویزا برای افرادی که قصد مسافرت های تجاری،کاری، دیدن اعضای خانواده و توریستی رادارند داده میشود.

توجه داشته باشید این ویزا برای کسانی که با هدف گذاراندن دوره های آموزشی،شرکت در سمینارها،جلسه های سازمانی و کارآموزی و موارد دیگری مثل این ها را دارند به مدت 3ماه این ویزا داده میشود.

ویزای شینگن فرانسه{بلند مدت}: این ویزا برای افرادی که میخواهند برای مدت بیشتر از 3ماه در فرانسه باشند صادر میشود.مثل ویزای تحصیلی و یا کاری.