نوشته‌ها

ویزای شینگن نروژ

برای گرفتن ویزای شینگن نروژ،اول باید فرم تقاضای وقت سفارت را از طریق تلفنی،آنلاین، مکالمه حضوری تکمیل کنید.

شما باید در مدت تعیین شده توسط سفارت همراه با مدارک به کنسولگری این کشور مراجعه کنید.در همان روز حضور از شما انگشت نگاری میشود.

ویزای شینگن نروژ در انواع مختلفی با توجه به سفر شما صادر میشود.بعد از ارائه مدارک خود به سفارت ،15تا30 روز زمان میبرد تا نتیجه تقاضا برای شما ارسال شود