نوشته‌ها

وقتی به منظور اوقات فراغت ، دیدنی و روشنگری شخصی به تایلند می روید ، توریستی هستید. یک توریست مجاز به کار یا فعالیت در تایلند نیست.

یک توریست به ویزای توریستی تایلند احتیاج دارد تا بتوانید در ضمن انجام کاوش ها و گشت و گذارهای خود در پادشاهی ، به مدت 15 یا 30 روز در تایلند بمانید.