نوشته‌ها

سیستم آموزشی ترکیه تحت نظارت و کنترل دولت ، یعنی وزارت معارف ملی است. طبق قانون اساسی جمهوری ترکیه ، هرکسی حق دارد تحصیل کند. آموزش از 6 تا 14 سالگی اجباری است و در مدارس دولتی رایگان است.

سال تحصیلی در موسسات آموزش ترکیه به طور کلی از اواسط سپتامبر یا اوایل اکتبر آغاز می شود و تا ماه مه یا اوایل ژوئن ادامه می یابد. همچنین یک تعطیلات دو هفته ای در زمستان در فوریه وجود دارد.