نوشته‌ها

مشاغل ترکیه در کارهای تابستانی زیادی برای کسانی که دوست دارند طعم فرهنگ ترکیه را داشته باشند وجود دارد ، ضمن اینکه مقداری پول به دست می آورند ، به خصوص در صنعت گردشگری ، وجود دارد.

اقتصاد ترکیه باوجود موقعیت خود به عنوان یک کشور پیشرفته در حال توسعه، تلاش می کند گسترش سریع خود را حفظ کند.

صادرات برتر آن وسایل نقلیه و ماشین آلات (از جمله رایانه ها) است که مجموعاً حدود 32 میلیارد میلیارد پوند در سال 2018 به ارمغان آورد ، در حالی که یک چهارم کل صادرات ترکیه را برای سال به حساب می آورد.

پایتخت آنکارا و همچنین قطب اشتغال و روابط بین الملل این کشور در استانبول ، نقاط اصلی تجارت ترکیه هستند.