نوشته‌ها

کار در اتریش از آنجایی که اتریش در بخش مرکزی قاره اروپا است و با سایر کشورهای پیشرفته اروپایی نظیر ایتالیا، آلمان، سوئیس و مجارستان مرزهای مشترک دارد یکی از مقاصد پر طرفدار برای مهاجرت می باشد. و از دغدغه های اصلی افرای که قصد دارند به این کشور مهاجرت نمایند شرایط کاری و وضع اقتصادی این کشور است که ما در این مقاله به این موضوع اشاره خواهیم کرد.

به دلیل پایداری وضعیت اقتصادی اتریش و نرخ تورم کم در اتحادیه اروپا ، هفتمین کشور ثروتمند جهان شناخته شده است. ازاین رو کار و اشتغال در این کشور رونق فراوانی دارد و همچنین موقعیت های شغلی بیشتری برای افراد جویای کار وجود خواهد داشت.