نوشته‌ها

مهاجرت به اتریش از طریق پناهندگی

برای متقاضیانی که قصد مهاجرت به کشور اتریش از طریق پناهندگی را دارند، ابتدا باید وارد کشور اتریش شوند، چه از طریق راه های زمینی و چه از طریق راه‌های هوایی.

متقاضی بعد از رسیدن به کشور اتریش به پلیس فدرال این کشور اعلام پناهندگی نماید. به محض معرفی وسایل و لوازم فرد توسط پلیس مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بررسی‌ها به خاطر پیدا کردن اسناد و مدارک مربوط در مورد متقاضی و چگونگی ورود وی به کشور اتریش صورت می‌گیرد.