نوشته‌ها

معرفی دانشگاه های برتر کشور هندوستان: معرفی دانشگاه های برتر کشور هندوستان: آموزش عالی یکی از اهداف اولیه اجتماعی هر جامعه ای است که در آن تمدن سرچشمه می گیرد.

آموزش نه تنها علم را زیاد می کند، بلکه ذهن را برای مسیری طولانی پیش می برد – ورود به شغل ، شروع خانواده ، تبدیل شدن به یک شهروند مسئول. در حالی که تحصیلات ابتدایی و متوسطه اینگونه نیست. آموزش عالی دانش آموز را با مهارت لازم برای شکوفایی در حرفه خود آماده می کند.