نوشته‌ها

میزان درآمد در رومانی به طور معمول در هر ماه 8،980 RON است. حداقل حقوق 2270 RON و بیشترین حقوق 40،100 RON در ماه است.

این میانگین حقوق ماهیانه شامل مسکن ، حمل و نقل و سایر مزایا است. حقوق بین شغل های مختلف بسیار متفاوت است.

میزان حقوق در هلند ، معمولاً ماهانه حدود 4،890 یورو است. حقوق از 1.350 یورو (پایین ترین میانگین) و تا حداکثر 21.300 یورو است.

این میانگین حقوق ماهیانه شامل مسکن ، حمل و نقل و سایر مزایا است. حقوق بین شغل های مختلف بسیار متفاوت است.