نوشته‌ها

میزان درآمد در رومانی به طور معمول در هر ماه 8،980 RON است. حداقل حقوق 2270 RON و بیشترین حقوق 40،100 RON در ماه است.

این میانگین حقوق ماهیانه شامل مسکن ، حمل و نقل و سایر مزایا است. حقوق بین شغل های مختلف بسیار متفاوت است.

میزان درآمد در روسیه به طور معمول در هر ماه حدود 104،000 روبل است. حقوق ماهیانه حداقل 26200 روبل و حداکثر آن 463،000روبل است.

این میانگین حقوق ماهیانه شامل مسکن ، حمل و نقل و سایر مزایا است. حقوق بین شغل های مختلف بسیار متفاوت است.

منطقه لمباردی ایتالیا شمالی دارای بالاترین حقوق ناخالص در این کشور بود ، در حالی که کمترین میزان حقوق در ایتالیا در ساردینیا بود.
متوسط ​​گزارش سالانه در لومباردی به 31.4 هزار یورو رسیده است که 660 یورو بیشتر از ترنتینو-تیرول جنوبی است ، همانطور که توسط نهاد مربوطه میزان حقوق کار گزارش شده است.

منطقه مرکزی لاتزیو با متوسط ​​درآمد ناخالص 30.5 هزار یورو در رده سوم قرار دارد.