نوشته‌ها

اگر قصد کار قانونی در تایلند را دارید باید حتما تقاضای مجوز کار دهید این مجوز همان دعوتنامه است که یک سند قانونی برای فعالیت کاری شماست در متن دعوتنامه باید حتما سمت شغلی،شرکت دعوت کننده به کار،شهر محل کار، حقوق و…..در آن ذکر شده باشد.

اگر شما هر نوع از ویزای تایلند را داشته باشید مجاز به کار کردن نیستید و حتما باید مجوز کار داشته باشید.برای اینکه مجوز کاری بگیرید.باید قبل از ورود به تایلند ویزای غیر مهاجرتی بگیرید.وقتی که شما این نوع ویزا را گرفتید میتوانید شروع به کار کنید.

ابتدا باید تقاضای مجوز کار را به دفتر وزارت کار ارائه دهید تا به آن رسیدگی کند.

تا زمانی که شما ویزای غیر مهاجرتی یا اقامت را نگرفته اید نمیتوانید تقاضای  ویزای کار تایلند کنید.ار یکه کارفرما ب شما پیشنهاد میدهد نباید انجام دادنش برای خارجی ها در تایلند ممنوع باشد