نوشته‌ها

edit+xاز این عنصر یکی دیگه درست کن
مجلهمجلهedit+xاز این عنصر یکی دیگه درست کن
سرمایه گذاری در اتریش
کسب اقامت ، مهاجرت و تابعیت از طریق سرمایه گذاری آسانترین مسیر است. دریافت ویزای سرمایه گذاری در اتریش به این صورت است که باید در ابتدا هدف سرمایه گذاری خود را مشخص نمایید و مهمترین نکته اینکه کسب و کار شما توجیه اقتصادی خوبی را برای اتریش داشته باشد. ما آنچه که به نظر گزینه ای گران و دشوار می رسد را به ارزان و سریع تبدیل می کنیم. و بهترین راه حل را برای نیازهای شما داریم

نمونه ای از سرمایه گذاری در اتریش
صندوق سرمایه گذاری

اوراق قرضه سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در شرکت های غنی دارایی
شرکت در بورس فرانکفورت
سرمایه گذاری واجد شرایط ISA