نوشته‌ها

مهاجرت به اتریش :اتریش کشوری کوهستانی و در مرکز اروپای مرکزی است که دارای جمعیتی در حدود 8 میلیون نفر است. آلمانی زبان ملی است. اتریش یکی از ثروتمندترین کشورها در جهان است و ساکنان آن از زندگی بالایی برخوردار هستند.

این کشور در سال 1995 به اتحادیه اروپا پیوست. اینک بخشی از منطقه شنگن اروپا و همچنین بخشی از منطقه یورو است که سفر از آنجا به سراسر اروپا را آسان می کند.

اتریش اخیراً سیستم ویزای کاری خود را تغییراتی داده و کارت قرمز-سفید-قرمز را که به اقامت دائم قانونی اعطا می کند ، معرفی کرده است.

با استفاده از سیستم “کارت قرمز-سفید-قرمز” ، افراد علاقه مند از کشورهای غیر اتحادیه اروپا می توانند براساس معیارهای عینی تشخیص دهند که آیا تحت چه شرایطی واجد شرایط مهاجرت هستند.