نوشته‌ها

تابعیت دانمارک

در مورد روش های گرفتن تابعیت دانمارک باید گفت که،در سال1953قانونی به نام تابعیت دانمارک با توجه به قانون اساسی در پارلمان این کشور تصویب شد. وبعد از آن در سال های 2003و2004قانونی به نام تثبیت تابعیت دانمارکی نهادینه شد.

راهای مختلفی برای گرفتن تابعیت دانمارکی وجود دارد.موسسه حقوقی نوباوران شما را با چند روش گرفتن تابعیت دانمارک آشنا میکند.