نوشته‌ها

نروژ در شمال اسكاندیناوی قرار دارد كه از سوی سازمان ملل، عنوان بهترین و بالاترین استانداردهای زندگی در دنیا را به خود اختصاص داده است. نروژ، از لحاظ تحصیلات، درآمد ماهانه، امید به زندگی، بهداشت و تغذیه منطبق بر استانداردهای سازمان ملل می‌باشد.

امید به زندگی در بین مردم این كشور تا 75 سال هم افزایش یافته است و موجب شده مردم آینده روشنی را برای خود تصور كنند. پایتخت نروژ اسلو می‌باشد وطبق استانداردهای متعارف زندگی در رده اول است.

مهاجرت به نروژ در دهه های گذشته افزایش یافته و از اوایل دهه 1990 آغاز شده است. در سال 1992 ، جمعیت مهاجر در نروژ 183000 نفر بود که 4.3٪ از کل جمعیت را تشکیل می داد و مهاجرت خالص شامل 9105 نفر بود. در سال 2012 ، مهاجرت خالص به اوج خود رسید ، زیرا 48.714 نفر به کشور آمدند. در سال 2016 ، میزان مهاجرت خالص 27،778 رسید.