نوشته‌ها

برای متقاضیانی که قصد مهاجرت به کشور اتریش از طریق پناهندگی را دارند، ابتدا باید وارد کشور اتریش شوند، چه از طریق راه های زمینی و چه از طریق راه‌های هوایی.

متقاضی بعد از رسیدن به کشور اتریش به پلیس فدرال این کشور اعلام پناهندگی نماید. به محض معرفی وسایل و لوازم فرد توسط پلیس مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بررسی‌ها به خاطر پیدا کردن اسناد و مدارک مربوط در مورد متقاضی و چگونگی ورود وی به کشور اتریش صورت می‌گیرد.