نوشته‌ها

تحصیل پزشکی در کانادا

تحصیل پزشکی در کانادا

رقابت برای ورود به دانشکده پزشکی در کانادا بسیار شدید است ، بنابراین متقاضیان باید شرایط ورود به هر دانشکده پزشکی را که متقاضی آن هستند ، کاملاً برآورده سازند.

مدرک دوره متوسطه متقاضی و درنهایت نوع مقطع کارشناسی ارشد پیش دانشگاهی و موسسه تحصیلی نباید از اعمال هر دانشکده پزشکی جلوگیری کند ، مشروط بر اینکه همه پیش نیازهای دانشگاهی یک دانشگاه خاص برآورده شود.

نه تنها باید متقاضیان برنامه ریزی کنند که همه پیش نیازهای دانشگاهی را رعایت کنند بلکه باید همه مهلتهای تاریخی را نیز رعایت کند. به طور کلی ، یک درخواست یا اسناد و مدارک هنگام دریافت پس از اتمام مهلت نادیده گرفته می شوند.همچنین پرونده های ناقص برنامه ارزیابی نیز رد می شوند.

دوره پزشکی در کانادا بسته به دانشگاه و پیشینه هر دانشجو 3 تا 5 سال زمان میبرد.در 5 سال برنامه تحصیل پزشکی در کانادا ، سال اول سال مقدماتی است و برای آن دسته از دانشجویان بدون لیسانس در علوم مرتبط طراحی شده است. برای وارد شدن به برنامه پزشکی 4 ساله ، دانشجو باید لیسانس زیست شناسی یا رشته مرتبط دیگری داشته باشد.