نوشته‌ها

تحصیل در نایمخن

یکی از مهمترین جنبه های آموزش در نایمخن تلاش مداوم برای افزایش تعداد برنامه های آموزش به زبان انگلیسی است. این ابتکار با هدف جذب دانشجویان بین المللی بیشتر و در عین حال ارائه همان تجربه تحصیل با کیفیت عالی میباشد.

پس از تحصیل در نایمخن برخی از معروفترین مدارک ارائه شده توسط دانشگاه های نایمخن در رشته هایی مانند مهندسی ، علوم طبیعی ، علوم اجتماعی ، علوم انسانی ، تجارت و مدیریت ، مطالعات محیط زیست و علوم رایانه است. در این رشته های اصلی ، موضوعات بیشتری وجود دارد که می توانید در رشته خود تخصص پیدا کنید و به یک حرفه ای تبدیل شوید.