نوشته‌ها

سیستم آموزش عالی نروژ به افرادی که مهارت های حرفه ای بالایی دارند ، نیاز بسیار زیادی دارد و یک هدف کلی برای دولت برای دستیابی به آموزش با کیفیت برای دانشجویان نروژی و بین المللی است.

سیستم آموزشی ما مبتنی بر این اصل است که همه باید بدون در نظر گرفتن پیشینه اجتماعی خود بتوانند آموزش ببینند.

در حال حاضر نروژ دارای 9 دانشگاه ، 8 کالج دانشگاهی و 5 کالج علمی متعلق به ایالت است. نروژ همچنین تعداد زیادی مؤسسه آموزش عالی خصوصی را دارد که بودجه عمومی دریافت می کنند.