نوشته‌ها

ویزا شینگن هلند

ر سال1985توافقی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و4کشور عضو پیمان تجارت آزاد اروپا(EFTA}منعقد شد.طبق این قرارداد دارنده ویزای شینگن هلند و یا هر کشور دیگر،قادر است به کلیه کشورهای عضو این قرارداد به راحتی مسافرت کرده و یا از آنجا عبور کند.این ویزای معتبر توسط کشور های عضو اتحادیه اروپا وکشور های عضو پیمان تجارت آزاد اروپا داده میشود و کشور هلند یکی از عضو های این اتحادیه است وبا گرفتن ویزای شینگن هلند قادر خواهید بود به همه کشور های عضو اتحادیه اروپا سفر کنید.برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در این حوزه در موسسه حقوقی نوباوران تماس حاصل فرمائید.