نوشته‌ها

می توانید انتظار داشته باشید که در هر جایی بین 300 – 600 یورو برای مسکن پرداخت کنید. قیمت ها بسته به شهری که در آن زندگی می کنید و نوع محل اقامت متفاوت است.

به اشتراک گذاشتن یک آپارتمان با دانشجویان دیگر روش خوبی برای کاهش هزینه های تحصیل در کشور ایتالیا است.

شما همچنین می توانید با یک خانواده محلی زندگی کنید و ضمن آشنایی با سنت و سبک زندگی آنها ، مهارت های ایتالیایی خود را تمرین کنید.