نوشته‌ها

هزینه زندگی در فنلاند

زندگی در فنلاند در مقایسه با میانگین اتحادیه اروپا نسبتاً گران است.

هزینه جدول زندگی را مطالعه کنید و اطمینان حاصل کنید که بودجه ماه های اول هزینه های اجاره و لیویگ را پرداخت کرده اید زیرا حقوق در پایان ماه پرداخت می شود.

هزینه زندگی در فنلاند 79.13 درصد بیشتر از ایران است (داده های کل برای همه شهرها ، اجاره بها در نظر گرفته نمی شود). اجاره در فنلاند 92.52٪ بیشتر از ایران است (میانگین داده برای همه شهرها).