نوشته‌ها

کشور فرانسه با عنوان رسمی جمهوری فرانسه یکی از کشورهای اروپای غربی است که دارای منطقه‌ و قلمروهای زیادی در آن سوی دریاهاست. فرانسه یکی از سه کشوری است که دارای سواحلی هم در دریای مدیترانه و نیز اقیانوس اطلس می‌باشد.

جغرافیا کشور فرانسه
کشور فرانسه حدود 80٪ اندازه تگزاس است. در رشته کوه های آلپ در نزدیکی مرزهای ایتالیا و سوئیس بالاترین نقطه اروپا غربی است – مونت بلان (15،781 فوت؛ 4،810 متر). کوههای پوشیده از جنگل Vosges در شمال شرقی و پیرنه ها در امتداد مرز اسپانیا قرار دارند. به جز شمال افراطی فرانسه ، این کشور را می توان چهار حوضه رودخانه و یک فلات توصیف کرد. سه جریان از آن به سمت غرب جریان دارد: Seine به کانال انگلیسی ، Loire به اقیانوس اطلس و Garonne به خلیج Biscay. رود Rh southne جنوب به مدیترانه جریان دارد.