نوشته‌ها

طبق سرشماری های سال 2019جمعیت ایتالیا به 60 میلیون تن میرسد.و در مقایسه با سایر کشورها رتبه23جهان را دارد.فرهنگ ایتالیایی در هنرها،معماری،خانواده،موسیقی و غذا سرچشمه میگیرد.

خانه امپراطوری رم و مرکز اصلی رنسانس و فرهنگ در شبه جزیره ایتالیا قرن هاست رونق گرفته.در ادامه شما را با دیگر آداب،رسوم و سنت های ایتالیا آشنا میکنیم.

جمعیت ایتالیا

چهار درصد از جمعیت ایتالیا را مهاجرین تشکیل داده اند و 96درصد دیگر آن ایتالیایی هستند.گرچه بسیاری از قومیت های دیگر نیز در این کشور زندگی میکنند مثل عربهای آفریقایی شمالی،آلبانیایی ها،آلمانی ها،اتریشی ها و دیگر گروهای اروپایی.

با توجه به همسایگی شمالی کشورهای فرانسه،سوئیس،اتریش و اسلوونی بر فرهنگ ایتالیا تاثیر زیادی گذاشته اند،مثل جزایر مدیترانه ساردینیا و سیسیل و ساردینیا.