نوشته‌ها

ویزای دانمارک

لازمه اخذ ویزای دانمارک داشتن دعوتنامه است.توجه داشته باشید که سفارت دانمارک وقتی برای مصاحبه ندارد و داوطلب فقط برای تحویل مدارک و انگشت نگاری به دفتر کارگزاری میرود.جواب ویزا بعد از 14تا 21 روز کاری برای شما ارسال میشود.توجه کنید بدون داشتن دعوتنامه قادر به گرفتن ویزا نخواهید بود.