نوشته‌ها

ویزای شینگن جمهوری چک

ا داشتن این ویزا شما محدودیتی در ورود و خروج از کشورهای شینگن ندارید.بشرطی که در یک مدت زمان 6ماهه بیشتر از3ماه در کشور چک اقامت نداشته باشید.

در این نوع ویزا دارنده آن این امکان را دارد که ویزای شینگن جمهوری چک را مجدد تمدید کند.اما شرط  تمدید کردن اینست که دلایل محکم و قانع کنندای داشته باشید.

چون بعد از اتمام تاریخ ویزا، دارنده ویزا باید به کشور خود بازگردد .مگر اینه دلایل موجه ای داشته باشد.در غیر این صورت امکان تمدید آن وجود ندارد.

ویزای ترانزیت چک

ویزای ترانزیت یکی دیگر از ویزا های جمهوری چک است شما با گرفتن این ویزا قادر هستید تا از راه های مختلف{دریایی،هوایی،…..}وارد این کشور شده.و در 48ساعت این کشور را ترک کرده و به کشور مقصد خود بروید.