نوشته‌ها

ویزای شینگن ایسلند{ترانزیت}

این ویزا برای افرادی صادر میشود که برای رسیدن به کشور مقصدشان نیاز به توقف در فرودگاه های ایسلند هستند صادر میشود.دارنده این ویزا حق خروج از محدوده فرودگاهی را ندارد.

ویزای شینگن ایسلند{کوتاه مدت}

مدت اعتبار این نوع ویزا 90روز است.و برای کسانی که برای دیدن خانواده،دوست و یا دیدن جاذبه های توریستی قصد رفتن به ایسلند را دارند صادر میشود.

ویزای شینگن ایسلند{بلند مدت}

مدت اعتبار این ویزا بیشتر از 90 روز است.این ویزا برای دانشجویانی که قصد تحصیل بیشتر از یک سال،و یا اهداف دیگری دارند با ارائه مدارک خاص خود صادر میشود.

ویزای شینگن ایسلند{تجاری}

این ویزا برای تجار و بازرگانانی که قصد مراودات تجاری در ایسلند را دارند صادر میشود.